Salgs- og leveringsbetingelser ENGELSK ENGELSK

  • Lone Frost Reklamebureau ApS overgiver altid rettighederne på udarbejdede opgaver til kunden, modsat mange trykkerier og reklamebureauer.
  • Herunder også retten til at genanvende illustrationer, film samt leverede scanninger uden beregning. Scanninger leveres på e-mail efter ønske, mod honorering af tidsforbrug. Overgivelsen af rettigheder er undtaget eksempelvis fotos eller mellemmaterialer, hvor rettighederne tilhører trediemand.
  • Trykfilm opbevares højst 1 måned, med mindre andet er aftalt.
  • LFRB arbejder altid efter fast tilbud, medmindre andet er aftalt.Undtaget er lay-out, som faktureres efter timeforbrug 650 kr pr. time, print og transport. Under fast tilbud leveres minimum 2 tekstkorrekturer. Større rettelser mod manus sker efter timeforbrug 650 kr pr.time.
  • Levering sker med ret til delfakturering efter lay-out, efter montage og efter tryk.
  • Levering sker, udover ovenstående, altid efter den Grafiske Branches salgs- og leveringsbetingelser. Se mere her.
  • Betalingsbetingelser: Netto kontant.Ved betaling senere end 14 dage efter fakturadato, beregnes en rente på 2% pr.måned. Dog mindst kr. 50 kr. Der fremsendes 2 rykkere hvorefter sagen overgives til inkasso. Der beregnes rykkergebyr 100 Kr pr. rykker og der rentetilskrives pr. gang.